शिरूर मतदारसंघात सकाळी ११ वाजेपर्यंत १४.५ % मतदान झाले .

0
28

आंबेगाव :- १८.४७.%
भोसरी :- १२.७९.%
हडपसर :- १४.४० %
जुन्नर : – १७.०६ %
खेड आळंदी :- १४.५४ %
शिरूर : – १२.२५ %