पुणे विभागातील 15 हजार 606 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी

52

– विभागात कोरोना बाधित 25 हजार 949 रुग्ण
– विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे दि. 29 (पीसीबी):- पुणे विभागातील 15 हजार 606 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 25 हजार 949 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 9 हजार 296 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 1 हजार 47 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 524 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे विभागामध्ये बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 60.14 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 4.3 टक्के इतके आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.

यापैकी पुणे जिल्हयातील 21 हजार 237 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 12 हजार 410 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 8 हजार 106 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 721 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 423 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 58.44 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 3.40 टक्के इतके आहे.
कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 822 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 660, सातारा जिल्ह्यात 37, सोलापूर जिल्ह्यात 96, सांगली जिल्ह्यात 12 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 17 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत 1 हजार 11 रुग्ण असून 713 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 255 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 43 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हयातील 2 हजार 530 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 1 हजार 555 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 714 आहे. कोरोना बाधित एकूण 261 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 340 रुग्ण असून 215 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 113 आहे. कोरोना बाधित एकूण 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील 831 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 713 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 108 आहे. कोरोना बाधित एकूण 10 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 1 लाख 69 हजार 532 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 1 लाख 67 हजार 492 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 2 हजार 30 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 1 लाख 41 हजार 226 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 25 हजार 949 नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.

WhatsAppShare