पुणे मेट्रोच्या भुयारी मार्गाची तयारी महामेट्रोने सुरू केली आहे.

168