आज जागतिक छायाचित्रण दिन… पहा पुणे आणि परिसरातील नयनरम्य छायाचित्रे

182

जुनी सांगवी

टेमघर परिसर

 

माळशेज घाट

लॅण्डस्केप फोटोग्राफी

Photo Credit: Chandrakant Khandagle